Fotoreportage over duurzaam bosbeheer: Hamering in het Zoniënwoud.

Ontdek dankzij deze fotoreportage meer over het bosbeheer in het Zoniënwoud. Hameren bestaat uit het selecteren van de toekomstbomen en het markeren van de bomen die gekapt dienen te worden om de doelstellingen van het beheerplan te bereiken.

Het kappen van bomen maakt deel uit van het duurzame beheer van het Zoniënwoud.  De hamering gebeurt door de brigade. De boswachters gaan samen het terrein op om het beheerplan uit te voeren binnen een kap, bestaande uit verschillende percelen.

De brigade beschikt over een meetlint of een meetklem om de omtrek of de diameter te meten van de bomen die gekapt worden, een speciale ‘koninklijke’ hamer met een gegraveerde kop (met de afbeelding van de Belgische leeuw) die de te kappen bomen markeert en een overzichtsfiche waarop de verschillende kenmerken van het lot vermeld worden. Deze fiche wordt gebruikt om de loten te bepalen voor de houtverkoop.

Het beheer van de bosopstanden richt zich op de toekomstbomen. Deze bomen bepalen het aspect en de beoogde doelstellingen van de opstand.

Hier is het doel van de hamering drievoudig: het dunnen van een bosopstand om de onderlinge concurrentie te sturen, het verbeteren van de bosrandkwaliteit in contact met een waardevolle open plek (verbetering van de lichtkwaliteit, soortensamenstelling, diversifiëring en de creatie van micro-habitats) om een geleidelijke overgang te creëren en het oogsten van bomen die de doeldiameter bereikt hebben (voornamelijk beuken).

Bomen die in hun stam met een afdruk van de koninklijke hamer werden gemarkeerd, zullen worden geveld om de beoogde doelstellingen te realiseren die in het beheerplan vermeld zijn: een geleidelijke bosrand laten ontstaan samen met een ecologisch waardevolle open plek, de onderlinge concurrentie sturen en het ongelijkvormig maken van de opstand (plenteren).
De aanwezigheid van een afdruk van de ‘koninklijke’ hamer (met de afbeelding van de Belgische leeuw) geeft aan dat de boom, eenmaal die verkocht is, door een exploitant mag worden geveld.

Op moeilijk bereikbare plaatsen worden de bomen met twee afdrukken gemarkeerd. Ze zullen worden geveld, maar blijven op die plek in het bos liggen om de biodiversiteit te bevorderen.

Habitatbomen, met een ‘H’ in de stam gemerkt of gemarkeerd door een driehoek of golvende lijn, worden zorgvuldig behouden. Een wonde, een holte of een gebroken tak zijn micro-habitats voor wilde fauna en flora.

Dankzij de door de beheerders bepaalde uitsleepwegen kan het hout met respect voor het bos worden opgeruimd wanneer de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid het toelaten.

Om ecologische redenen worden sommige bomen geringd in plaats van gekapt. De schors wordt over de hele omtrek verwijderd waardoor de boom geleidelijk afsterft ten voordele van de fauna en flora.

De verbetering van bepaalde natuur- en landschapswaarden is over het algemeen ook het gevolg van kappingen. Langs dit pad brengt het kappen van bomen meer licht in de open plek wat dan weer gunstig is voor fauna en flora.

Aanplantingen zullen de natuurlijke verjonging van het bos versterken.  De voorkeur wordt gegeven aan een menging van soorten: kleinbladige linde, wintereik, haagbeuk en zoete kers worden geleidelijk in het bos geïntroduceerd om het bos veerkrachtiger te maken.

Lees ook deze artikels over hetzelfde thema:

Beheer in het Zoniënwoud

Waarom worden er bomen gekapt in het Zoniënwoud?

Vele bomen maken niet zomaar een bos.

Een speciale aandacht voor het behoud van dikke bomen in het Zoniënwoud.

Demo: boomstappen uitslepen met paarden (20/03/2024)

Begeleide wandeling: Bosbeheer aan de Tamboerdreef (15/05/2024)

Foto’s door Stichting Zoniënwoud & Simon Pugh

Aanmelden op onze nieuwsbrief

Vul uw gegevens in om in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacy beleid