Nieuws

September 2018 – Afronding Life+OZON

Het Life+OZON project dat startte in 2013 werd eind juni van dit jaar volledig afgewerkt. Wilt u graag meer weten over alle realisaties en de resultaten van het OZON-project dan kan u dit uitgebreid lezen in dit rapport: Layman’s rapport.

Summer 2018 – Monitoring Life+OZON afgewerkt

Gedurende de laatste 3 jaar van het Life+OZON project werd er een intensieve monitoring gedaan van de ontsnipperingsmaatregelen. Zo werden er een 6-tal tunnels gemonitord, de boombrug en Ecoduct Groenendaal. Deze actie werd gedaan in samenwerking met Natuurpunt Studie. Een tijdje terug werd het eindrapport aangeleverd en dat kan nu hier door iedereen geraadpleegd worden samen met de tussentijdse rapporten en het eindrapport op deze pagina.

De tunnels werden regelmatig gebruikt door o.a. vossen, bunzing, steenmarters, egels… Rond het ecoduct werden heel wat vleermuissoorten waargenomen. Daarnaast monitorden we er ook kevers, vossen, reeën etc.

Mei 2018 – Voormalige renbaan Groenendaal ondergaat metamorfose

De bouw van Ecoduct Groenendaal werd begin mei 2018 afgerond. Tegelijkertijd onderging de voormalige renbaan, gelegen naast de ingang van de brug, een hele verandering. In najaar 2017 en voorjaar 2018 werden ongeveer 10.500 struiken en bomen geplant in de omgeving van het ecoduct en sinds 30 mei 2018 begraast een kudde van 12 Schotse hooglanders ongeveer 24 hectare (ofwel 48 voetbalvelden) grasland, ruigte en bos rondom de westkant van het ecoduct. Lees meer…

Daarnaast werd langs de autosnelwegen R0 (ring rond Brussel) en de E411 doorheen het Zoniënwoud werd in totaal 24 kilometer ecoraster geplaatst. Lees meer over het ecoraster…

6 Maart 2018 – Studenten Bio-ingenieur op bezoek

Gisteren kregen we bezoek van de studenten Bio-ingenieur van de Universiteit Gent. De groep kreeg twee rondleidingen. Tijdens de eerste rondleiding kregen ze meer informatie over het beheer e.d. van het Zoniënwoud gegeven door Patrick Huvenne. In de tweede rondleiding gaf Andreas Baele meer uitleg over het Life+OZON project en bezochten ze het Ecoduct Groenendaal. Pierre Kestemont gaf meer informatie over de recente UNESCO-erkenning van de bosreservaten in het Zoniënwoud.

25 Januari 2018 – Bouw van ecoduct en ecoraster in laatste rechte lijn

De grote werven van het project Life+ OZON in het Zoniënwoud vallen momenteel in hun definitieve plooi. De natte weersomstandigheden maken het werk behoorlijk moeilijk maar de werkzaamheden langs de R0 en E411 lopen verder.

Meer dan 15 kilometer ecoraster geplaatst

Tienduizenden kubieke meters grondaanvoer rondom ecoduct